Provádíme nátěry :

 

 * plechových střech - antikorozní

 * bitumenových střech - izolační a reflexní